Wróć

WODOROWĘGLAN SODU CZDA – SODA OCZYSZCZONA 1KG (proszek)

Samochód Produkt jest niedostępny
Producent: STANLAB
Zapytaj o produkt

Cena brutto: 13,00 (w tym VAT: 2,43 )

Produkt nie jest suplementem diety
Nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorowęglanów

Wzór chemiczny: NaHCO3
Gatunek: czysty do analizy
Masa netto: 1000 g (1 kg)
Produkt nieprzebadany mikrobiologicznie.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 8,2 (r-r 50 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia: 270°C rozkład
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Gęstość: 2,16 g/cm3 (w 20°C)
Rozpuszczalność: w wodzie: około 100 g/l (20°C) w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Producent: i dystrybutor:

STANLAB ul. Karola Olszewskiego 13, 20-481 Lublin
Numer CAS : 144-55-8
Numer WE : 205-633-8

Zobacz także